Oferta

 
 

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

BRANŻA PRODUKCYJNA I INNE

Każda firma niezależnie od wielkości oraz rodzaju prowadzonej działalności, narażona jest na wystąpienie pewnych zdarzeń losowych, które maja bezpośredni wpływ na płynność oraz dalszą działalność firmy. Aby uchronić się przed konsekwencją strat finansowych z tytułu zdarzeń losowych najbardziej adekwatną formą zabezpieczenia będzie wykupienie polisy ubezpieczeniowej. Na polskim rynku mamy szeroki wachlarz produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez polskie jak i zagraniczne towarzystwa ubezpieczeniowe. Zakres oferowanych warunków obejmuje ubezpieczenia od ognia , kradzieży, utraty zysku, odpowiedzialności cywilnej oraz innych specjalistycznych produktów.
Oferujemy pomoc w wybraniu właściwych warunków ubezpieczenia pod kątem zakresu ubezpieczenia i katalogu wyłączeń, mając na uwadze indywidualne potrzeby oraz istniejące ryzyko. Nasze wieloletnie doświadczenie w branży gwarantuje dostosowanie polisy ubezpieczeniowej do istniejącego ryzyka co bezpośrednio wpłynie na wzrost bezpieczeństwa i należytą ochronę majątku.
 

INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE I INNE

Proponujemy pomoc w skomplikowanych procedurach przetargowych stawianych szpitalom , urzędom i innym organom publicznym i samorządowym. Przeprowadzimy audyt ubezpieczeniowy i opracujemy spójny i kompleksowy program ubezpieczenia zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ustawowymi związanymi z przeprowadzeniem postępowania przetargowego w celu wyłonienia ubezpieczenia jaki i konkursu ofert nie podlegających procedurom przetargowym Przeprowadzimy rzetelne doradztwo w wyborze firmy ubezpieczeniowej, poprzez weryfikację ofert pod kątem faktycznej ochron ubezpieczeniowej, zakresu ubezpieczenia, klauzul i wyłączeń.
 

Działalność Lecznicza

Działalność Podmiotów Leczniczych jest jedną z najważniejszych działalności dla każdego obywatela, której podstawowym zadaniem jest dbanie o nasze zdrowie, ale przede wszystkim o nasze życie, dlatego też ważnym jest aby wszystkie podmioty lecznicze miały odpowiednio dopasowane ubezpieczenie. Z roku na rok wraz z rozwojem technologicznym, któremu powierzamy coraz więcej zadań takim jak maszyny elektryczne i sprzęt elektroniczny zarówno do analizy danych jak również do odczytu parametrów życiowych, rośnie również świadomość pacjentów dzięki szybkiemu i łatwemu dostępowi do informacji jak również dzięki instytucją prawnym, które to bardzo ochoczo poszukują na własną rękę poszkodowanych, a to przekłada się na drastyczny wzrost wyroków sądowych oraz zawiązywanych rezerw. Ponieważ płynność finansowa podmiotów leczniczych jest bardzo istotna z perspektywy każdego obecnego jak również przyszłego pacjenta, portfel ubezpieczeń nie może się opierać wyłącznie na ubezpieczaniach obowiązkowych w sektorze medycznym, stąd też staramy się dbać o każdego Klienta, również w tym zakresie i zapewniać im realną ochroną na wypadek nieprzewidzianych okoliczności jakie mogą mieć miejsce.
 

BRANŻA TRANSPORTOWA: PRZEWOŹNICY/SPEDYTORZY

Jesteś przewoźnikiem lub spedytorem, chcesz ubezpieczyć mienie w transporcie? Przygotujemy dla Ciebie indywidualny program ubezpieczenia z korzystną składką i zakresem ubezpieczenia. Zdobyte przez nas doświadczenie pozwala nam na przygotowanie oferty odpowiadającej wymaganiom stawianym przez kontrahentów w przesyłkach powierzonych do przewozu lub spedycji jak i w całym procesie transportowym . Przygotujemy również ofertę z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych
 

BRANŻA BUDOWLANA

Prowadzenie firmy budowlanej oraz realizacja kontraktów budowlanych wymaga posiadania odpowiedniego ubezpieczenia-zabezpieczenia. Co raz częściej wymagania jakie stawia się wykonawcom dotyczą również posiadania odpowiednich polis ubezpieczeniowych. Związane jest to głównie z realizacją kontraktów w ramach programów unijnych jaki i z wymaganiami stawianymi przez Inwestorów. Oferujemy fachową pomoc w dostosowaniu polisy do stawianych wymagań przetargowych bądź kontraktowych pozwalająca na bezpieczną realizacje kontraktów budowlanych.
 

BRANŻA LOTNICZA

Prowadzisz działalność lotniczą, masz szkołę lotniczą, samolot, lotnie, motolotnie, drona, jesteś skoczkiem spadochronowym? U nas znajdziesz profesjonalną poradę w zakresie ubezpieczenia lotniczego. Dopasujemy ubezpieczenie do Twoich potrzeb i wymogów ustawowych oraz instytucji lotniczych w zakresie ubezpieczeń lotniczych obowiązkowych jak i dobrowolnych.
 

BRANŻA GÓRNICZA

Mienie użytkowane w części podziemnej jakiegokolwiek zakładu górniczego standardowo wyłączone jest z ubezpieczenia ryzyk naziemnych objętych tradycyjnym programem ubezpieczenia. Dlatego ubezpieczenie mienia podziemnego oferowane jest na oddzielnym produkcie ubezpieczeniowy a ryzyko wnikliwie analizowane i oceniane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Ubezpieczenie mienia podziemnego swoim zakresem ubezpieczenia obejmuje standardowo  pięć  ryzyk nazwanych: pożar podziemny, wybuch, tąpnięcie, wyrzut gazów i skał, wylew wód podziemnych - zakres ubezpieczenia może być rozszerzony o klauzule dodatkowe. Przedmiotem ubezpieczenia mienia podziemnego mogą być ruchomości w postaci:  maszyn, urządzeń i aparatów, środków transportu, jak i nieruchomości, budowle górnicze  np. kapitalnych wyrobisk górniczych, rurociągów, linii telekomunikacyjnych, infrastruktury transportu itp.
Jako Broker daliśmy się poznać jako wiarygodny i doświadczony partner proponując  profesjonalny program ubezpieczenia dedykowany  dla branży górniczej.
 
 
 
 
 

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE