O nas

Zarząd KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Izabela Baszak Wolańska – Prezes Zarządu
Joanna Czak Idzaszczyk – Członek Zarządu 
Filip Wolański – Prokurent
 

Zespół

Naszą największa wartością i siłą jest doświadczony ZESPÓŁ posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej. Koncentrujemy nasze działania na dbaniu o bezpieczeństwo Państwa biznesu. Działamy w imieniu naszych klientów, negocjując z ubezpieczycielami najkorzystniejsze warunki ubezpieczeń, gwarantujemy wybór całkowicie niezależny, oparty na analizie obecnie funkcjonujących rozwiązań i programów ubezpieczeniowych.
 
 

Kim jest broker?

Jeżeli rozważacie Państwo nawiązanie współpracy z KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. należy pamiętać, że usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego świadczone przez brokera zdecydowanie różnią się od usług proponowanych przez agentów ubezpieczeniowych działających na rzecz i w imieniu zakładów ubezpieczeń. Jako Broker gwarantujemy naszym klientom wybór całkowicie niezależny, a podyktowany interesem klienta, którego reprezentujemy na mocy udzielonego Pełnomocnictwa. Co roku ubezpieczamy nasza spółkę od odpowiedzialności cywilnej na wysokie kwoty zabezpieczające miedzy innymi interesy naszych klientów.
 

Oferta, jakość, cena

Naszym klientom proponujemy analizę dotychczas funkcjonujących programów ubezpieczeniowych. Negocjujemy z ubezpieczycielami najkorzystniejsze warunki ubezpieczeń, uczestniczymy w procesie likwidacji szkód i wypłacie odszkodowań, realizując postanowienia zawartych za naszym pośrednictwem umów.
 
Podstawą naszego działania jest relacja Klient–Broker oparta na zaufaniu i dostosowaniu usług do wymogów naszych klientów.
 
Zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej firmy brokerskie otrzymują wynagrodzenie od ubezpieczycieli za doprowadzenie do zawarcia umów ubezpieczenia. Dzięki temu usługi KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. są dla Państwa bezpłatne.